Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen
Fysiotherapie en manuele therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat voor vergoeding in aanmerking komt, verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polisvoorwaarden.

Fysiotherapie IJsselheem heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat wij uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren, mits u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Chronische aandoening
Patiënten met een chronische aandoening die vermeld staat op de chronische lijst van de Overheid klik hier, komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden echter niet uit de basisverzekering vergoed, maar uit de aanvullende verzekering. Indien de aanvullende verzekering voor deze 20 behandelingen niet toereikend is, moet u zelf een bedrag bijbetalen.

Vergoeding Claudicatio Intermittens
Claudicatio Intermittens (etalage benen) valt onder de regeling van een chronische aandoening. Vanaf 2017 erkent de overheid het belang van gesuperviseerde looptraining en worden er 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is wel, dat de behandeling uitsluitend mag worden uitgevoerd door een ClaudicatioNet therapeut. Fysiotherapie IJsselheem beschikt over twee gecertificeerde ClaudicatioNet therapeuten.

 Kinderen tot 18 jaar
De eerste 9 behandelingen van kinderen onder de 18 jaar worden vergoed uit de basisverzekering. Indien nodig worden 9 extra behandelingen vergoed.

Niet verzekerd
Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, wordt u gevraagd een machtigingsformulier in te vullen. De kosten van de behandeling worden dan maandelijks van uw rekening afgeschreven.

Tarieven
Wij hanteren de volgende tarieven:

Tarievenlijst Fysiotherapie IJsselheem 2020

 

 

Fysiotherapie behandeling € 45,60
Manuele therapie behandeling € 45,60
Geriatrie fysiotherapie behandeling € 45,60
Screening € 13,00
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,60
Fysiotherapeutisch consult € 52,50
Telefonische zitting € 10,00
Toeslag voor behandeling buiten de praktijk (per keer) € 10,00
Niet nagekomen afspraak € 22,00
Verslag schadeverzekeraar/advocaat € 89,50