Afspraken

Eerste bezoek
De eerste afspraak bestaat uit een kennismaking en intake, waarbij uw personalia, telefoonnummer, huisarts en zorgverzekeraar worden vastgelegd indien dit nog niet heeft plaats gevonden bij uw aanmelding. Daarna vindt er een uitgebreide inventarisatie van uw klacht(en) en een lichamelijk onderzoek plaats. Onze fysiotherapeuten zijn verplicht uw identiteit vast te stellen, daarom verzoeken wij u vriendelijk een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Ook zult u na het eerste bezoek één of meerdere vragenlijsten mee krijgen die betrekking hebben op uw klachten. Deze worden gebruikt om een compleet beeld te krijgen van u klachten en de voortgang tijdens de behandeling te evalueren.

Behandelplan op maat
Naar aanleiding van het intakegesprek, het lichamelijk onderzoek en de vragenlijsten, wordt met u de uitkomst hiervan besproken. Onze fysiotherapeut legt u uit welke behandelingen het meest effectief kunnen zijn bij uw klacht en met welk doel bepaalde handelingen worden uitgevoerd. In overleg wordt een behandelplan opgesteld. Het kan zijn dat u beter door een andere therapeut/specialisatie behandeld kan worden, ook dit gaat uiteraard in overleg met u.
Om de kwaliteit van uw behandeling te optimaliseren worden alle resultaten van de intake en het onderzoek vastgelegd in een elektronisch dossier, zodat gedurende het gehele traject van uw behandeling evaluatie kan plaatsvinden.

Huiswerkoefeningen
Tijdens de behandeling krijgt u advies ter voorkoming van (nieuwe) klachten, ook krijgt u mogelijk oefeningen die u thuis kunt doen. De fysiotherapeut zal u coachen m.b.t. het oplossen van uw klacht en het voorkomen van nieuwe klachten.

Afzeggen afspraak
Het kan natuurlijk voorkomen dat u een afspraak wilt verzetten of afzeggen. Laat dit ons dan ten minste 24 uur van te voren weten. Op maandagen kunt u zich tot 9.00 uur afmelden voor afspraken van die dag. U kunt dit doen per mail: fysio@ijsselheem.nl of telefonisch: 038-3394483. Behandelingen die niet tijdig zijn afgezegd, brengen wij bij u in rekening.

Hygiëne
Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u zorgt voor een goede, hygiënische lichaamsverzorging.