Algemene Fysiotherapie

Fysiotherapie
Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan op voorschrift van de huisarts, een specialist of bedrijfsarts zijn, maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen. De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist in beweging. Fysiotherapiebehandeling kan toegepast worden bij verschillende klachten, zoals pijn, bewegingsbeperkingen en spierzwakte. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of tijdens en na ziekte. Ook preventie is een belangrijke taak van de fysiotherapeut om klachten in de toekomst te voorkomen.

Aandachtsgebieden binnen de fysiotherapie
Binnen de fysiotherapie zijn er veel specialisaties ontwikkeld. Aan de hand van steeds nieuwe inzichten zijn voor bepaalde deelgebieden van de behandeling of voor een bepaalde categorie cliënten behandelmethoden ontwikkeld.

Fysiotherapie IJsselheem heeft zich onder andere toegelegd op de volgende aandachtsgebieden:
• Bekken en bekkenbodem
• BPPD (Draaiduizeligheid)
• Claudicatio klachten (etalagebenen)
• Chronisch hartfalen
• Centraal neurologische aandoeningen (o.a. beroerte)
• COPD
• Dry Needling
• Endoprothesen (nieuwe heup, knie etc.)
• Medical Taping
• Orthopedische geneeskunde (volgens methode Cyriax)
• Oncologie
• Parkinson
• Sportgerelateerde klachten

De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet, ClaudicatioNet, Hartnetwerk (HNZ) en participeert in het Stroke Netwerk Zwolle.