Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)
Bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat kunt u tegenwoordig rechtstreeks naar de fysiotherapeut zonder dat een verwijsbrief van uw huisarts of specialist noodzakelijk is. Dit geldt eveneens voor de gespecialiseerde vormen van fysiotherapie zoals manuele therapie en geriatrie fysiotherapie. Uiteraard mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, echter het hoeft in principe niet meer.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld adviseren om contact op te nemen met uw huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van de collega’s, in overleg met u beginnen met de behandeling.

Kan iedereen zich zomaar aanmelden?
Ja, dat kan. U kunt rechtstreeks bij de fysiotherapeut van uw keuze een afspraak maken. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat de meeste mensen heel goed in staat zijn om te bepalen of ze rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunnen gaan of dat ze beter eerst even een afspraak met de huisarts kunnen maken.

Wat te doen bij twijfel
Als u niet zeker weet of fysiotherapie voor uw klacht de goede keuze is, kunt u altijd contact opnemen om te overleggen of u kunt natuurlijk ook gewoon een afspraak met de huisarts maken voor een verwijzing.

Vergoeding
Vrijwel alle verzekeraars vinden de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) heel belangrijk en hebben dit dan ook in de polis van hun aanvullende verzekeringen opgenomen. Voorwaarde voor vergoeding is, dat de fysiotherapeut ingeschreven staat in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en dat hij behandelt volgens de door het KNGF opgestelde richtlijnen. Alle medewerkers van onze praktijk voldoen aan deze voorwaarden.

NB; Mocht u vooraf bij een arts zijn geweest, vraag dan om een verwijzing. Dit scheelt u de kosten van een screening.