Multidisciplinaire revalidatie zorg

Multidisciplinaire revalidatie zorg
Multidisciplinaire revalidatie zorg is hoogwaardige zorg die geleverd wordt door een combinatie van specialisten. Fysiotherapie IJsselheem heeft het voorrecht onder één dak te zitten en te mogen samenwerken met ergotherapeuten en logopedisten om zo optimale en volledige zorg te kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan complexere aandoeningen die gepaard gaan met stoornissen en beperkingen op verschillende gebieden. Voorbeelden zijn: beroerte, Parkinson, COPD, oncologische aandoeningen, dementie, etc. Samen met u bepalen we wat uw doelen zijn en zullen ernaar streven om als team u de zorg te bieden die u nodig heeft. Daarbij zullen de therapie tijden van de verschillende behandelaren zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Ergotherapie
Soms gaat, door een beperking, het verrichten van alledaagse handelingen zoals eten, aankleden en het doen van huishoudelijke taken moeizaam. Dit kunnen lichamelijke, maar ook psychische beperkingen zijn, die ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval, ziekte of ouderdom. Onze ergotherapeuten kunnen u helpen om deze handelingen, hetzij aangepast, weer op te pakken. De afdeling ergotherapie is voor iedereen toegankelijk en gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en ouderen. U kunt voor ergotherapie terecht op onze locaties in Kampen, Zwarte-waterland en Zwolle. Behandeling thuis is ook mogelijk.

In een kennismakingsgesprek wordt gekeken wat u nodig heeft om weer zoveel mogelijk dagelijkse handelingen zelf te kunnen verrichten. Uw wensen en behoeften staan continu centraal in de aanpak. Samen wordt gekeken hoe u uw mogelijkheden optimaal kunt benutten, dan wel vergroten. Soms is het aanpassen van uw omgeving nodig.

De ergotherapeuten van IJsselheem zijn gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:
• Dementie en geheugenproblemen
• Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
• Woon- en mobiliteitsproblemen
• Pijn en vermoeidheid
• Beroerte
• Parkinson
• Valpreventie
• Lig- en zitproblemen
• Oncologische aandoeningen

Logopedie
De logopedisten van IJsselheem behandelen volwassenen met niet aangeboren hersenletsel of met aandoeningen aan het zenuwstelsel (neurodegeneratieve stoornissen). Ze onderzoeken, behandelen en begeleiden u wanneer u problemen ervaart op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Ook geven zij advies en training over het gebruik van communicatiehulpmiddelen. Ze werken samen met u aan uw herstel, het behouden van vaardigheden en het leren omgaan met beperkingen. Uw wensen en behoeften staan hierbij centraal.

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in de volgende aandoeningen:
• Afasie en spraakapraxie
• Communicatieproblemen als gevolg van letsel in de rechter hersenhelft
• Spraak- of articulatie stoornis (dysartrie)
• Slikproblemen (dysfagie)
• Logopedie bij dementie (begeleiding van cliënt en mantelzorger)
• Logopedie bij oncologische aandoeningen in het hoofd- en halsgebied
• Spierziekten zoals ALS en MS
• Perifere aangezichtsverlamming (mimetherapie)
• Parkinson(isme)
• Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
• Speech-Music Therapy of Aphasia (SMTA)

Tevens organiseren de logopedisten samen met de muziektherapeut van IJsselheem 2x per week een afasiekoor (één in Kampen en één in Zwolle). Hieraan kunnen ook eerstelijns cliënten deelnemen in de vorm van groepsbehandeling.