Oedeemtherapie

Oedeemtherapie
Oedeemtherapie is voor mensen die last hebben van (lymf) oedeem. Oedeem betekent letterlijk zwelling en is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel tussen de cellen van het lichaam. Oedeem ontstaat door een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Soorten oedeem
Er zijn verschillende soorten oedeem welke de oedeemtherapeut kan behandelen:

Lymfoedeem
Dit ontstaat als er te weinig vocht uit het weefsel wordt afgevoerd. Dit kan komen door een verminderde afvoercapaciteit van het lymfesysteem of een te grote aanvoer van vocht; het lymfesysteem kan dan de aanvoer niet aan. Er zijn twee soorten lymfoedeem:
-Primair lymfoedeem: als er een afwijking in het lymfesysteem is die al bij de geboorte aanwezig is.
-Secundair lymfoedeem: als het lymfesysteem door een andere oorzaak is beschadigd, bijvoorbeeld door een trauma, borst(kanker)operatie of bestraling.

Veneus oedeem
Dit ontstaat doordat er een te hoge druk ontstaat in het veneuze gedeelte van de bloedsomloop. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld spataderen of een te hoge bloeddruk.

Lipoedeem
Deze ophoping van vet en vocht in het weefsel is aangeboren. Door de aanwezigheid van vet wordt de afvoer van vocht door het lymfestelsel belemmerd. Lipoedeem is een aangeboren aandoening.

Behandelmogelijkheden
• Manuele lymfdrainage
• Specifieke oedeemhandgrepen
• Compressietherapie
• Bewegings- en ademhalingsoefeningen
• Lymftaping