Praktijkinformatie

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces zo min mogelijk wordt onderbroken, nemen collega’s binnen de praktijk, in de gevallen waarin dat noodzakelijk wordt geacht, voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Afzeggen afspraak
Het kan natuurlijk voorkomen dat u een afspraak wilt verzetten of afzeggen. Laat dit ons dan ten minste 24 uur van te voren weten. Op maandagen kunt u zich tot 9.00 uur afmelden voor afspraken van die dag. U kunt dit doen per mail: fysio@ijsselheem.nl of telefonisch: 038-3394483. Behandelingen die niet tijdig zijn afgezegd, brengen wij bij u in rekening.

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne
Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u zorgt voor een goed, hygiënische lichaamsverzorging.

Klachtenregeling
Wij als fysiotherapeuten proberen ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over de behandeling of de manier waarop we met u omgaan dan is het belangrijk om dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het de moeite waard in gesprek te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of, indien u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk of de praktijkhouder. Wij zijn altijd bereid hier tijd voor vrij te maken en samen naar een oplossing te zoeken.
Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) waar we als praktijk bij zijn aangesloten. U kunt hierover informatie vinden in de folder “Een klacht over uw fysiotherapeut”. Deze folder kunt u vinden in de wachtruimte en is te verkrijgen bij uw fysiotherapeut.